Hierbij worden alle leden (16 jaar en ouder zijn stemgerechtigd!) uitgenodigd om te komen op de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Datum 14 november 2016
Aanvang 20.00 uur
Plaats Sporthal Windmolenbroek

Indien bij aanvang van de vergadering niet het volgens de statuten vereiste aantal leden aanwezig is om besluiten te kunnen nemen, wordt de vergadering gesloten. Na 5 minuten wordt een tweede vergadering geopend, waarin met de dan aanwezige leden besluiten genomen kunnen worden.

Agenda
 1. Opening.
 2. Verslag ALV 02-11-2015.
 3. Mededelingen.
 4. Vaststellen definitieve agenda.
  • extra agendapunt: commissies (behandelen na 5)
 5. Toelichting jaarverslagen, plus samenstelling diverse commissies (ter inzage voor de vergadering).
 6. Begroting 2016/2017.
 7. Samenstelling bestuur.
  • Aftredend: Wim Olsman, voorzitter. Er heeft zich 1 kandidaat gemeld, deze stelt voor een jaar gezamenlijk op te gaan en dan over te nemen.
  • Aftredend: Jeanet Westra, voorzitter jeugdcommissie. Er heeft zich 1 kandidaat gemeld, deze stelt voor een jaar gezamenlijk op te gaan en dan over te nemen.
  • Andere kandidaten voor deze functies kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bekend maken bij de voorzitter.
 8. Jubilarissen en afscheid vrijwilligers.
 9. Meest verdienstelijk lid.
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.