Hierbij worden alle leden (16 jaar en ouder zijn stemgerechtigd!) uitgenodigd om te komen op de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Datum 26 november 2018
Aanvang 20.00 uur
Plaats Sporthal Windmolenbroek

 

Indien bij aanvang van de vergadering niet het volgens de statuten vereiste aantal leden aanwezig is om besluiten te kunnen nemen, wordt de vergadering gesloten. Na 5 minuten wordt een tweede vergadering geopend, waarin met de dan aanwezige leden besluiten genomen kunnen worden.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen definitieve agenda
 3. Notulen en openstaande actiepunten:
  • ALV 30 oktober 2017
  • ALV 5 maart 2018
  • Openstaande actiepunten van de ALV’s:
   NummerActieWieStatusDatum gereed
   2018-01Beleid maken voor minder draagkrachtigenBestuurGereed04-2018
   Jeugd <18 jaar: jeugdsportfonds
   Senior >18 jaar: Almelo doet mee
   2018-02Aanpassen handboek barBasGereed
   2017-01Brief maken voor oproep bestuursledenBestuurGereed01-2018
   2017-02Ouderavond organiserenJC - Paula.d.h.v. belronde.
   Is gereed
   12-10-2018
 4. Ingekomen stukken
  • Mail: Wijziging wedstrijdleiding, dit voorstel wordt eerst in het bestuur besproken.
 5. Toelichting jaarverslagen
  • TC (zie bijlage)
  • JC (zie bijlage)
  • RC (zie bijlage)
  • Financiën
  • Materiaalcommissie
 6. Begroting 2018-2019
 7. Contributie:
  • Senioren die 2x in de week trainen, gaan €62,50 per kwartaal betalen i.p.v. €52,50.
  • Jeugd die 2x in de week trainen, gaan €45,- per kwartaal betalen i.p.v. €37,50.
  • Geblesseerden: Na 3 maand na melding bij de ledenadministratie kan het geblesseerde lid een verzoek indienen om de verenigingscontributie te halveren. Dit wordt opgenomen in het huishoudelijk reglement.
  • In het eerste kwartaal wordt de bondscontributie eenmalig geïnd.
  • Uitbetaling van TC en JC trainers worden eind december en mei uitbetaald.
 8. Kascontrole 2017: Hendri Tiehuis/Edwin Timpers en Jeanet Westra
 9. Overige zaken:
  • Scheidsrechter promotieklasse
  • Vertrouwenspersoon Jeanet Westra
  • Sponsorcommissie
 10. Samenstelling bestuur:
  VoorzitterRobin Hubbelmeijer
  SecretarisVacant
  PenningmeesterHenny van Gelder
  Overig bestuurslidSander Reurink
  Overig bestuurslidSaskia Maarse
  TC voorzitterKarin ten Spenke Treed af mei 2019
  JC voorzitterPaul Tiemersma Treed af mei 2019 Voorstel: Maarten ter Maat
  RC voorzitterMarie José te Riet
  Ledenadministratie
  En
  Wedstrijdsecretariaat
  Koos BosTreed af mei 2019
  Voorstel: Henny van Gelder / Klaas Markvoort
 11. Aftredende commissie leden
 12. Jubilarissen
 13. Meest verdienstelijk lid
 14. Rondvraag
 15. Sluiting