Beste Aastad leden en ouders/verzorgers,

Het is nog maar een paar weken geleden dat: we met elkaar volop aan het trainen waren, uit- en thuiswedstrijden speelden, bezig waren kampioen te worden of toch nét niet, gezellig koffie of een biertje dronken in de kantine en al voorzichtig aan het nadenken waren over teamindeling en andere invulling van het nieuwe seizoen…

Totdat ons hele maatschappelijke leven werd stilgezet…

De gevolgen die dat op ieders dagelijks leven heeft zijn ongekend. Op dit moment kunnen we de reikwijdte van alles wat nu gebeurt en besloten wordt nog totaal niet overzien. Op dit moment draait het om niet ziek worden, de regels opvolgen, je hoofd boven water houden en met de dag leven.

En wat wordt ‘de volleybal’ in deze moeilijke tijd gemist. Het sporten zelf, de uitlaatklep, maar vooral ook het vereniging zijn. Deze tijd is goed om ons met elkaar te beseffen wat een fantastische vereniging we samen vormen! Een vereniging om trots op te zijn!

Zoals al gezegd: op dit moment kunnen we jullie nog nergens zekerheid over geven. De competitie wordt niet uitgespeeld dat staat vast. Of we nog voor de zomervakantie de trainingen kunnen hervatten is niet bekend. Normaal zou in april de nieuwe teamindeling bekend worden. We kunnen nog niet zeggen of en wanneer dat gaat lukken. Ook de klassenindeling zal anders plaatsvinden dan normaal. Het hoe en wanneer is op dit moment ook onbekend.

Een heleboel onzekerheden dus!

Eind maart wordt wel de contributie van uw rekening afgeschreven. We hopen dat u er begrip voor hebt dat, hoewel er niet wordt gevolleybald, veel vaste lasten gewoon doorlopen. Als bestuur van Aastad zullen we u de komende tijd op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en besluiten.

Hartelijke groet,
Het bestuur