Beste leden en ouders van jeugdleden,

De gemeente Almelo heeft aangegeven 1 miljoen euro te moeten bezuinigen op sport en welzijn. Om dit te realiseren heeft zij aangegeven dit jaar, en de komende jaren, de zaalhuur te gaan verhogen. Hierdoor zullen wij als sporters de komende jaren geconfronteerd worden met fors hogere kosten.

Teneinde deze kosten structureel het hoofd te kunnen bieden zijn wij met de gemeente overeengekomen de sportkantine in eigen beheer uit te gaan baten. Dit geeft ons als vereniging de kans voor de komende jaren voldoende inkomsten te genereren zodat we volleybal voor iedereen betaalbaar kunnen houden en hopen daarmee een contributieverhoging te voorkomen.

In de algemene ledenvergadering van 16 september jl.  is besloten dat het, om tot een structureel succesvolle uitvoering te komen,  noodzakelijk is dat alle senior leden en ouders (van jeugdleden jonger dan 18 jaar) hieraan een bijdrage dienen te leveren in de vorm van het draaien van bardiensten.  Vele handen maken licht werk, als iedereen een bijdrage levert schatten wij dat er 1 keer per jaar een bardienst gedraaid dient te worden.

Wij gaan hiervoor een planning maken en zullen u als lid of ouders hierin opnemen. Deze indeling zal op de website geplaatst worden. Indien u hieraan geen deel kunt nemen verzoeken wij u voor zaterdag 5 oktober as. te mailen met Jeannette Jansink; barcommissie@aastad.nl  en in overleg te kijken naar een andere invulling ter vervanging van deze bardienst (bijvoorbeeld: commissiewerk, assisteren bij jeugdtrainingen of het helpen bij overige activiteiten). Ook is er mogelijkheid tot afkoop van vrijwilligheid à € 50,- per jaar. Indien u niet reageert gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat en aanwezig bent op de aangewezen bardienst om de bar te “bemannen”.

Vertrouwende u hiermee  voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet, 

W. Olsman
Voorzitter VC Aastad