De bestuursleden en de belangrijkste commissies zijn via e-mail bereikbaar.

Bestuur

Robin Hubbelmeijervoorzitter
vacantvice-voorzitter
Sander Reurinksecretaris (algemene zaken)
Henny van Gelderpenningmeester
Henny van Gelderledenadministratie
vacanttechnische commissie
Marie-José te Rietrecreanten commissie
Maarten ter Maatjeugdcommissie

Andere contactpersonen binnen de vereniging

Klaas Markvoortwedstrijdsecretariaat
Djoke Reurink &
Ellen Jansen
scheidsrechtercoordinator
Paul Tiemersmasponsoring
Leonie Haverland  mini's
vacantactiviteitencommissie
Silvia Lubbers &
Lucille Kerk
materiaalcommissie
Niels Besselerwebmaster
Jeanet Westravertrouwenspersoon
vrijwilligerscoördinatorvrijwilligerscoördinator