De bestuursleden en de belangrijkste commissies zijn via e-mail bereikbaar.

Bestuur

Robin Hubbelmeijervoorzitter
vacantvice-voorzitter
Sander Reurinksecretaris (algemene zaken)
Henny van Gelderpenningmeester
Henny van Gelderledenadministratie
vacanttechnische commissie
Marie-José te Rietrecreanten commissie
Maarten ter Maatjeugdcommissie

Andere mensen binnen de vereniging

Klaas Markvoortwedstrijdsecretariaat
Astrid Kleizenvsk
Paul Tiemersmasponsoring
Daniëlle Tahapary  mini's
vacantactiviteitencommissie
Silvia Lubbers &
Lucille Kerk
materiaalcommissie
Niels Besselerwebmaster