Beste leden,

De uitslag van de poll over het wel of niet blijven uitbaten van de horeca in de sporthal Windmolenbroek is bekend.
88 leden hebben gestemd waarvan 14 ongeldig. Deze stemmen waren dubbel en we hebben daarom alleen de eerst uitgebrachte stem geldig verklaard.
Uiteindelijk waren er nog 74 stemmen over, waarvan 46 stemmers (62%) gekozen hebben voor stoppen met het uitbaten van de kantine en 28 stemmers (38%) voor het behouden van de kantine.
We gaan aan de hand van deze uitslag op korte termijn met het sportbedrijf om tafel om dit besluit te bespreken. Dan zal ook bekend worden tot wanneer wij de kantine blijven uitbaten zodat er wel een goede overdracht kan plaatsvinden.
Tot die tijd blijven de reeds gemaakte afspraken omtrent de bezetting van de horeca van kracht.

We hopen jullie op korte termijn verder te informeren.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur