Voor zowel de jeugd als de senioren zijn er geen trainingen tijdens de herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie. De vereniging bezuinigt hiermee op de zaalhuur.