Ook dit jaar gaat Aastad weer collecteren voor Jantje Beton.
De collecteweek is van 5 tot en met 10 maart en wordt gelopen op het Windmolenbroek en het Nijrees.
De helft van de opbrengst is voor de vereniging!

Meld je nu aan bij je trainer of bij Caren Smit (06-42036600)

We hebben nu ook een digitale collectebus!