De wedstrijdleiding is er vanaf uiterlijk 9.00 uur (zaal open, eerste wedstrijden om 9.30 uur tot ongeveer 20.00 uur aanwezig. De laatste wedstrijden beginnen om 18.00 uur.

Het aangewezen team:
–  zorgt voor bemensing.
– is ervoor verantwoordelijk dat er vervangende wedstrijdleiding is op de tijd dat de eigen wedstrijd gespeeld wordt.
– zorgt voor een vervangende scheidsrechter, als een aangewezen scheidsrechter afwezig is.

Graag noteren in de wedstrijdmap op het blad indeling scheidsrechters als een andere scheidsrechter, dan diegene die er staat, de wedstrijd fluit.

De scheidsrechters ook wijzen op de witte scheidsrechtersweaters.

Bekijk het schema wanneer jouw team aan de beurt is.