Aan alle stemgerechtigde leden. Komt allen!
Op 5 maart aanstaande, 20.00 uur in het sportcafé Windmolenbroek.
Een bijzondere Algemene Leden Vergadering ter benoeming van nieuwe bestuursleden!