Zoals al eerder gemeld; er zijn een aantal spelregelwijzigingen voor het seizoen 2019 – 2020 van kracht.
Via onze scheidsrechterspagina is een overzicht te download van de wijzigingen.

Ga naar de pagina