Contributie Iedereen die bij ons wil komen volleyballen, mag een maand gratis meetrainen. Daarna kun je je opgeven voor het resterende seizoen. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar.

Onze contributie is opgebouwd uit een verenigingscontributie, die per kwartaal wordt geïnd en de bondscontributie voor die spelers die deelnemen aan de competitie, die eenmaal per jaar wordt geïnd. Spelers vanaf de eerste klasse en hoger betalen de kosten voor de voor de klasse geldende spelerskaart.

De incasso’s van de contributie vinden plaats in augustus, november, maart en mei en de bondscontributie en kledingfonds in oktober en januari.

Voor nieuwe leden geldt dat er tegelijk met de bondscontributie een bedrag wordt geïncasseerd t.b.v. het kledingfonds.

Verenigingscontributie

 per jaarper kwartaal
Senioren€200,-€50,-
Recreanten€160,-€40,-
Jeugd A€140,-€35,-
Jeugd B en C€140,-€35,-
Mini's€110,-€27,50
Donateurs€39,-€9,50

Voor teams die twee keer in de week trainen geldt een toeslag bovenop bovenstaande bedragen. Deze toeslag bedraagt voor senioren €50,- en voor jeugd €40,- per jaar.

Als je langdurig ziek / geblesseerd / zwanger bent dan kun je voor een kleiner bedrag lid blijven.

Kledingfonds

 per jaar
Senioren€12,50
Recreanten€7,50
Jeugd A€12,50
Jeugd B en C€7,50
Mini's€5,-

Bondscontributie

 per jaar
Senioren (Heren 1)€112,50
Senioren (overig)€100,-
Recreanten€62,50
Jeugd A€82,50
Jeugd B en C€82,50
Mini's€45,-

Let op! Jeugdspelers die in een hoger team spelen, betalen de kosten voor de voor die klasse geldende spelerskaart. Mini’s in de C-competitie betalen als jeugd.