Binnen de vereniging is een vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon krijgt de opdracht in gesprek te gaan met leden van de vereniging, op het moment dat er een klacht wordt ingediend die de strekking heeft van seksuele intimidatie, agressie of geweld. Lees hier meer over in de bijlage.

 Vertrouwenspersoon