Algemene regels

 • Alle spelers/speelsters worden uit hygiënisch oogpunt geacht te douchen in de daarvoor bestemde doucheruimtes in de kleedkamers na trainingen en (uit)wedstrijden
 • Boetes die de vereniging van de Nevobo opgelegd krijgt die een speler of team betreffen worden aan die persoon of het gehele teamdoorbelast
 • Alle leden worden geacht de kleedkamers en hal na gebruik opgeruimd en schoon achter te laten
 • Het dragen van sierraden is tijdens het volleyballen niet toegestaan
 • Teams in de Promotieklasse en hoger zijn verplicht het scheidsrechterbeoordelingsformulier in te vullen

Wedstrijdkleding/Trainingspakken

 • De wedstrijdshirts dienen gezamenlijk te worden gewassen, op de manier zoals in het wasvoorschrift staat vermeld
 • Het trainingspak, het wedstrijdshirt en de broek (niet voor de mini’s) wordt door iedereen individueel netjes verzorgd op de manier zoals dat zou gaan met eigen kleding
 • De wedstrijdshirts en de pakken mogen alleen tijdens de wedstrijden en officiële toernooien gedragen worden
 • Bij vermissing of beschadiging zullen de kosten van reparatie of het opnieuw aanschaffen in rekening gebracht worden
 • Na afloop van het seizoen zal de kleding worden ingenomen en aan het begin van het nieuwe seizoen zal deze weer uitgedeeld worden

Inspeelballen

 • Aan het begin van het seizoen ontvangt ieder team 5inspeelballen voor de uit-en thuiswedstrijden
 • Het team is zelf verantwoordelijk dat de toegewezenballen (dus niet 5 andere) aan het eind van het seizoen weer worden ingeleverd

Spelerskaarten

 • Bij het ontbreken van de spelerskaart is de speler verplicht een officieel legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) te laten zien voorzien van een goedgelijkende pasfoto, je naam, voorletters en geboortedatum
 • Zonder spelerskaart en legitimatie is het niet mogelijk deel te nemen aan de wedstrijd

Invallen

 • Spelers mogen maximaal 2 keer per kalendermaand en in totaal maximaal de helft van het aantal wedstrijden per seizoen uitkomen in een hoger team
 • Dames ingeschreven op 2e klasse niveau of lager mogen ook invallen in herenteams t/m de 2e klasse
 • Speelt een invaller geen enkel punt mee dan moet de invaller dit na de wedstrijd door de scheidsrechter laten aantekenen op het wedstrijdformulier

Officialbeurten (fluiten en tellen)

 • De A-jeugdteams en Seniorenteams moeten 4 scheidsrechters per team leveren
 • Jeugdleden worden geacht te tellen bij jeugdteams tijdens thuiswedstrijden
 • Seniorenteams worden ingedeeld om te tellen bij Dames 1 en Heren 1 tijdens thuiswedstrijden
 • De ingedeelde scheidsrechter/teller is zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een vervanger bij verhindering
 • Het verzaken van een scheidsrechtersbeurt is niet vrijblijvend; is er geen geldige reden, dan wordt een boete van € 15,00 opgelegd
 • De eerstaangewezen scheidsrechter blijft verantwoordelijk; komt de vervanger niet opdagen wordt de boete opgelegd aan de eerstaangewezen scheidsrechter

Wedstrijdleiding

 • Bij de thuiswedstrijden dienen de aangegeven seniorenteams voor de wedstrijdleiding te zorgen
 • De wedstrijdleiding wordt geacht de organisatie vande wedstrijden op zich te nemen, denk hierbij aan het op-/afbouwen van de velden, erop toezien dat de wedstrijdformulieren, scheidsrechters en tellers tijdig aanwezig zijn en de spelers en bezoekers zich houden aan de huisregels van de sporthal
 • Aan het einde van de dag is de wedstrijdleiding verantwoordelijk voor het achterlaten van een schone hal