Aanmelden
Leden die zich aanmelden bij de vereniging kunnen zich aanmelden door middel van een aanmeldingsformulier die ze krijgen via de trainer en ook weer inleveren bij de trainer.

Ook hier is het aanmeldingsformulier in te vullen en te printen (PDF). Lever hem daarna in bij de trainer.

Afmelden
Het opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk plaatsvinden voor 1 juni van het kalenderjaar bij ledenadministratie van de vereniging. Stuur hiervoor een e-mail naar leden@aastad.nl.

Gegevens wijzigen
Wanneer gegevens in de ledenadministratie (adres, telefoonnummer, etc.) gewijzigd moeten worden, moeten deze ook altijd schriftelijk bij de ledenadministratie (leden@aastad.nl) worden doorgegeven.

Huishoudelijk Reglement
Ieder lid dient zich te houden aan hetgeen in het Huishoudelijk Reglement staat.

 Huishoudelijk reglement