Het aangewezen team zorgt voor bemensing.
Het aangewezen team zorgt voor een vervangende scheidsrechter, als een aangewezen scheidsrechter afwezig is.
Zouden jullie de scheidsrechters willen wijzen op de witte scheidsrechtersweaters.
Belangrijk: noteren in de wedstrijdmap op het blad indeling scheidsrechters als een andere scheidsrechter, dan diegene die erop staat, de wedstrijd fluit.
De wedstrijdleiding is er vanaf uiterlijk 9.00 uur – netten opbouwen/banner ophangen.
De eerste wedstrijden beginnen om 9.30 uur, de laatste wedstrijden beginnen om 18.00 uur, eindtijd ongeveer 20.00 uur.

— nieuw rooster nog niet bekend.